Information om industriservice Tranås.

Om man söker på industriservice i Tranås på nätet eller gula sidorna hittar man 2 olika företag som båda två ligger centralt i Tranås. Dessa firmor erbjuder installationer, service, reparationer och utvecklingar av maskiner och olika utrustningar inom den grafiska branschen. Företagen har goda kunskaper inom såväl mekaniskt, el-elektroniskt och som styr- och reglertekniskt. Industriservice Tranås är plåtslagerier som även arbetar med ventilationer och luftbehandlingar.

Det finns en hel del information att läsa om de bägge företagen online, både så väl om dess redovisning i form av årsresultat, omsättning, tillgångar som vilka styrelsemedlemmar företagen har. Man hittar även företagens adress, telefonnummer, faxnummer och mail-adresser vilket gör det enkelt att komma i kontakt med företagen. Det finns även lediga tjänster att söka inom industriservice Tranås. De lediga platserna som erbjuds är som ventilationsmontör, plåtslagare, tekniker, verkstadsplåtslagare, verkstadsmekaniker, tunnplåtslagare, projektledare, kalkylator, eller konstruktör. För att veta vilken av företagen man skall välja rekommenderas att man begär offerter som anger priset på det arbete man vill ha utfört av dem.

Olika tjänster man kan få inom industriteknik Tranås.

Installation av ventilationssystem kräver både god kunskap och erfarenhet för att säkerställa god komfort och driftekonomi både i bostäder, på arbetsplatser och i andra lokaler. Dessa måste vara den optimala lösningen för värme, kyla och olika föroreningar som kan förekomma i byggnaden. Industriservice Tranås har verkstäder som erbjuder fåstycks-tillverkning av specialkaraktär och även produktionshjälpmedel till industriella maskiner med mera. De har även tillverkning av det mesta inom plåtslageri, metall och svets och de flesta material är svetsbara.

Industrier kan få hjälp att förebygga olika haverier i det egna företaget och detta görs på plats när firman kommer ut till dem. Man kan få hjälp med service och underhåll av pumpar, fläktar, processpumpar och pumpstationer. Det finns även möjlighet att få olika typer av elinstallationer som har automation och industriservice av elkonstruktioner och PLC-programmering.

Det finns även andra företag inom industriteknik Tranås som erbjuder hjälp inom medicinsk utrustnings- och instrumentindustri, tillverkning av hjälpmedel inom sjukvården och produkter för rehabilitering. Vissa företag erbjuder takarbeten, takmålning, mekanisk verkstadsproduktion och lackering.